Poslovno svetovanje

Podjetje je specializirano za poslovno svetovanje s finančnega, naložbenega, davčnega in pravnega vidika.

Raèunovodske storitve

Podjetje opravlja računovodske storitve po računovodskih standardih ob permanetnem predhodnem davčnem vrednotenju poslovnih dogodkov.

Davèno svetovanje

Davčno svetovanje opravljamo samodejno v sklopu računovodskih storitev ali pa posamično za določene poslovne dogodke.

na vstopno stranpošlji e-poštoswitch to english language

Zagotavljanje kvalitete

Kvaliteto svojih storitev podjetje zagotavlja z zaposlovanje visokousposobljenih kadrov na finančnem in računovodskem področju in s tesnim sodelovanjem z uglednimi pravnimi pisarnami.

Strokovnost

Največji poudarek v podjetju je dan stalnem usposabljanju zaposlenih na področju davčnih in računovodskih predpisov ter osvajanje najnovejših teoretičnih znanj s področja obvladovanja finančnih in poslovnih tveganj.

Poklicna etika

Pri delu nas vodijo načela poklicne etike:
- strokovnost in odgovornost
- zaupnost
- poštenost
- resničnost
- prizadevnost

Certified Management Accountant (CMA)

Kje nas najdete

Kliknite na spodnji zemljevid
kje nas najdete