na vstopno stranpošlji e-poštoswitch to english language

Storitve

Poslovno svetovanje

 • skrbni pregledi poslovanja doma in v tujini
 • ocena projektov
 • prodaja in nakupi podjetij
 • združitve in prevzem podjetij
 • poslovni načrti
 • inoslvenčni postopki in programi finančnega prestrukturiranja
 • feasibility study

Računovodske storitve

 • vodenje poslovnih knjig
 • obračuni osebnih prejemkov
 • predračuni poslovanja
 • obračuni poslovanja
 • izdelava računovodskih izkazov iz poslovnih poročil
 • poročanje notranjim in zunanjim uporabnikom
 • sestavljanje bilanc ob statusnih spremembah

Davčno svetovanje

 • davčno vrednotenje poslovnih dogodkov
 • davčni predračuni
 • davčni obračuni
 • davčne napovedi

 

Certified Management Accountant (CMA)

Kje nas najdete

Kliknite na spodnji zemljevid
kje nas najdete